אנחנו פה בשבילך

פירוק שיתוף בדירה שהתקבלה בירושה

כאשר מתבקלת דירה בירושה ואחד היורשים ו/או הנושה של המוריש מעונינים למכור את הדירה - דרך המלך היא להגיש תביעת פירוק שיתוף לבית המשפט. 

 

מה אומר החוק בקשר לפירוק שיתוף במקרקעין ?

חוק המקרקעין בסעיף 37(א) מתייחס לפירוק שיתוף ומאפשר לכל אחד מבעלי המקרקעין המשותפים זכות לפרק את השותפות בכל עת. בעלות משותפת הינה מצב זמני ולא רצוי. פרוק השיתוף הינה זכות יסוד של כל שותף, כאשר שיקול דעת בית המשפט במניעת הפרוק מצומצם.

 

איך מפרקים בפועל את הדירה ?

פירוק דרך חלוקה - במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין. היתה החלוקה בעין אפשרית רק אם ישולמו תשלומי איזון משותף לשותף, רשאי בית המשפט לחייבם בתשלומים כאלה, אם נראה לו הדבר יעיל וצודק בנסיבות הענין

פירוק דרך מכירה - במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון.

 

אם אחד היורשים גר בדירה שהתקבלה בירושה האם זה נותן לו עדיפות על פני יתר הירושים באשר לזכויות בדירה ?

בית המשפט קבע כי חזקת אחד היורשים הינה חזקת כל היורשים.

דהיינו -  בעצם מגורי התובעת בדירה ייצגה את כלל האחים כאילו החזיקו בדירה. עוד נקבע כי חזקה נוגדת של יורש מחזיק אינה מקנה לו כל זכות על פני מחוסרי החזקה.

עוד נאמר במסגרת פסק הדין כי במקרה דנן, התובעת הייתה ברת רשות של אימה המנוחה. עם פטירת האם נדרשה להסכמת פוזיטיבית של יתר האחים להישארותה בדירה. שני אחים (התובעים) הסכימו אך התובעת לא הוכיחה הסכמה פוזיטיבית של שני האחים האחרים הנתבעים. אדרבא הצדדים ניהלו הליכים בבית המשפט כולל לעניין קיום צוואת האם. התובעת לא הוכיחה הסכמה למגוריה והראיה ההליכים המתנהלים בבית המשפט, מאז פטירת האם כולל התביעה דנן לפרוק שיתוף בדירה. החזקת התובעת בדירה אינה ייחודית ובחזקתה ייצגה את כלל האחים ולפיכך אינה בעלת זכות עודפת על מי מהאחים.

 

מה אומר חוק הירושה בקשר לדירת המוריש ?

דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר בה, רשאים בן-זוגו, ילדיו והוריו שהיו גרים בה אותה שעה עם המוריש, להוסיף ולגור בה כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי השכירות, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכם בין הנשארים בדירה לבין אותם היורשים, ובאין הסכם ביניהם - על-ידי בית המשפט.

בית המשפט רשאי לקבוע, לפי בקשת היורשים האמורים:

(1)  שיוסיפו לגור בדירה רק אלה שאין להם דירה אחרת למגורים;

(2)  שהנשארים בדירה יוסיפו לגור רק בחלק מן הדירה, ובלבד שחלק זה יכלול את המטבח וחדרי-השירות, אם ישנם.

טל רבי עורך דין בעל תואר שני במשפטים יוצא משרד האוצר בעל שם בכל הקשור לירושה ועיזבון

1. מנהל פורום ירושה.

2. ממקימי מרכז מידע לאזרח העוסק בירושה.

3. הקים רדיו ירושה אינט׳ העוסק בחדשות ועדכונים

4. מנהל בלוג ביטוב העוסק בירושה.

5. מרצה לירושה ועיזבון.

אנחנו פה בשבילך

שם הפונה

אימייל *

טלפון לחזרה

נושא הפניה

תודה רבה קבלנו את הפניה

איך אנחנו יכולים לעזור