Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

משרדנו חרט על דגלו להלחם נגד מעוולים צרכנים, זאת אנו עושים באמצעות תובענות יצוגיות.

משרדנו נרגש לקחת חלק פעיל במהפכה הצרכנית, שמטרתה לשמור על אינטרסים צרכנים מובהקים.

אנו מגישים בשם צרכנים שניזוקו מעולות צרכניות, תובענות יצוגיות כנגד גורמים אשר חותרים תחת זכויותיהם של הצרכנים. חוק תובענות ייצוגיות מסייע לאזן בין הצדדים ולהגן על האינטרס הציבורי לשמור על בהתנהלות תקינה של גופים כאלה.

באם בידך עילת תביעה מוצדקת, תוכל/י לפנות למשרדנו, להערכת התאמתה להליך התובענה הייצוגית.

כי יחד נפעל כולנו לעולם טוב יותר והוגן יותר !

bottom of page