תמ"א 38 הינה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.

תמ"א 38 הינה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשית לאשר את אחת או יותר מהפעולות הבאות:

חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בנייה.

סגירה ומילוי של הקומה המפולשת לשם בניית דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות שבקומה הראשונה.

הקמת עד 2.5 קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות.

חיזוק המבנה והרחבת דירות הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה); התוספת חייבת לכלול ממ"ד (12 מ"ר ברוטו ו- 9 מ"ר נטו).

כמו כן תיקון תמ"א 38/2 מאפשר להרוס את הבניין הקיים, אשר דורש חיזוק לפי התמ"א, ולהקימו מחדש לפי זכויות הבניה של התוכניות החלות במקום, בתוספת זכויות הבניה אותן ניתן לקבל מכוח תמ"א 38.

התמ"א מאפשרת בין היתר:

הוספת מעלית - התוכנית מאפשרת תוספת מעלית, גם באופן החורג מקווי הבנייה הרגילים של הבניין.

חנייה - התמ"א דורשת הצגת פתרון חנייה, לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית, וזאת עבור הדירות החדשות והשלמת חניות שנגרעו עבור הדירות הקיימות. עם זאת הוועדה המקומית רשאית לפטור את הבניין מכך אם הדבר אינו אפשרי, בתנאים כפי שמפורטים בתמ"א.

עיצוב הבניין - במקרה של תוספות בנייה, עיצוב התוספות צריך להתאים לעיצוב הקיים של הבניין.

תוספת מרחבים מוגנים - התמ"א מאפשרת תוספת מרחבים מוגנים למבנים הן בצורת ממ"ד והן בצורת ממ"ק.

פרויקט תמ"א 38 מורכב משלבים שונים, תחילה נדרשת  ההסכמה של כל בעלי הדירות או לכל הפחות 80% מהם לביצוע הפרויקט, בחירת היזם המתאים, ניהול המשא ומתן עמו ומעל הכל פינוי בעלי הדירות והדיירים והביצוע בפועל של הפרויקט. כל שלב הינו הכרחי ומורכב אשר דורש מלוא תשומת לב ועצמאים לצורך הצלחת הפרויקט.

 

הצלחה של פרויקט מניבה פירות הן ליזם והן לבעלי הדירות הקיימות. לפני הפרויקט הייתה בבעלותכם דירה בבניין ישן ללא מעלית, לאחר הפרויקט תהיו הבעלים של דירה גדולה יותר, לרוב בעלת מרפסת שמש ואף מחסן וחניה רשומה בטאבו – והכל ללא עלות מצדכם.

 

יודגש, כי  פרויקט  מסוג זה מורכב ומסובך מאוד, שיש בצדו לא מעט סיכונים אותם צריך לנהל בצורה מחושבת על ידי בעלי מקצוע מיומנים.

 

משרדינו בעל ניסיון בליווי משפטי של בעלי דירות בפרויקטים מסוג  תמ"א 38, אם החלטת לקדם בבניין שלכם פרויקט מסוג זה, אנו מאחלים לכם הצלחה ונשמח לעמוד לרשותכם.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram