Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רכישת/מכירת דירה

לרוב אזרחי מדינת ישראל קניה או מכירת דירה הינם עסקאות הגדולות בחייהם המשליחות על פני שנים רבות. רוב הלקוחות נאלצים לקחת הלוואת משכנתא לצורך קניית בית. דירה, כפי שנתפסת במודעות רובינו, העוגן הכלכלי והביטחון לימי זקנה, הוודאות שתהיה לנו לפחות קורת גג מעלינו, ולא משנה מה יקרה לנו בחיים, לכן ייעוץ משפטי מקצועי על ידי עו"ד בקי בתחום הנדל"ן הינו הכרחי בעסקאות מסוג זה.   
 
משרדינו צבר ניסויון רב בליווי רוכשי/מוכרי דירות בישראל, אנו  מכירים היטב את כל המוקשים שיש בדרך לרכישת דירה, יודעים בדיוק מה להמליץ ללקוחותינו כדי להניב מירב רווח מעסקה, יודעים לערוך בדיקות ביחס לטיב הנכס כדי לוודא שהדירה אכן שייכת למי שמוכר אותה, שאין עליה צו הריסה או חריגות בניה, שאין עליה שיעבודים או עיקולים, חובות לרשויות המס.

משרדנו מעניק ליווי צמוד, ייצוג וטיפול בשלבים המקדמיים, סיוע וייעוץ בשלבי המשא ומתן, עריכת ההסכם עצמו זאת עד להשלמת העיסקה במלואה על ידי רישום הזכויות הבעלות בנכס במהירות ומקצועיות.
 

ליווי משפטי ברכישת מכירת דירה -טל רבי
bottom of page