December 16, 2018

איך מתחלק העיזבון בין בני משפחה כאשר שני בני הזוג נפטרו באותו מועד ואין להם ילדים

במקרה דנן מדובר באחות אחת שעברה שתי תאונות נפרדות אשר התרחשו בבית החולים זיו צפת עקב החלקה בשל רטיבות או מים שהיו במקום בשתי התאונות. זמן קצר לאחר התאונה הראשונה בבית החולים שבו החליקה האחות ונפלה שבה היא לעבודה באופן חלקי בלבד. לאחר חזרתה לעבודה שוב נפלה האחות בשטח בי...

פגיעה ממנוף משאית - העובד עבד בטעינת מטען של משאית עומדת, המטען מוטען באמצעות מנוף המהווה חלק בלתי נפרד מהמשאית בזמן העבודה נפגע מהמנוף ונפצע בגופו