Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מה גובה הפיצוי לעורך דין שניזוק בתאונת דרכים שמוכרת כתאונת עבודה

תאונת דרכים שמוכרת כתאונת עבודה – במרכז מידע לאזרח העוסק תאונת דרכים הסברנו מה היא תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה מוזמנים להכנס וללמוד.


תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה מה גובה הפיצוי שמגיע לניזוק

במקרה דנן מדובר בתובע שהוא נשוי ואב לחמישה ילדים. במקצועו הוא עורך דין שעבד בתחילה במגזר הציבורי. לאחר מכן עבד כשכיר ובשלוש השנים שקדמו לתאונה עבד כעצמאי.


בעקבות תאונת הדרכים שהיא תאונת עבודה נפגעו פניו בדגש על פה ולסת וכפות ידיו בצורה קשה מאוד. התובע אושפז למשך 19 ימים ועבר בימים אלה מספר ניתוחים.


המוסד לביטוח לאומי - ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי קבעה לתובע נכות צמיתה בשיעור של 20% בתחום הפה והלסת, ונכות זו מחייבת על פי סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. מומחה רפואי בתחום הנפשי - קבע 17.5 אחוז. בתחום האורתופדי - נקבעה לתבוע ע״י מומחה בית המשפט נכות רפואית משוקללת בשיעור של 33.8%.


סה"כ נכותו הרפואית המשוקללת של התובע עומדת על 58.7% בנוסף נקבע הפסד כושר השתכרותו של התובע שהוא עורך דין במקצועו הועמד על 40%.


לצורך חישוב הפסד השכר בעתיד העמיד בית המשפט את בסיס שכרו של המערער על 12,500 ₪ נטו. בית המשפט פסק לתובע בראשי הנזק כדלקמן: הפסדי שכר לעבר – 300,000 ₪; אובדן השתכרות לעתיד – 1,120,000 ₪; כאב וסבל – 111,000 ₪; עזרת הזולת – 100,000 ₪; הוצאות רפואיות וניידוּת – 70,000 ₪; תוספת תשלום פרמיות ביטוח – 20,000 ₪.

סכום הפיצוי לתובע עומד על 1,721,000 ₪ בניכוי תגמולי מל"ל בסך 1,272,000₪.


חשוב לציין כי התובע הגיש ערעור בגין ראש נזק של השכר לעתיד ועזרה של צד ג׳ ובית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי הכן שכרו של התובע שהוא עורך דין במקצועו היה כל הזמן במגמת עליה ולכן יש לפסוק לו סכום גבוה יותר בגין ראש נזק זה – וקבע כי יש להוסיף 200 אלף ש״ח בגין ראש נזק זה. בנוסף בגין עזרת צד ג׳ יש להוסיף לפיצוי 100 אלף ש״ח.


סה״כ נפסק לתובע בגין תאונת הדרכים שהיא תאונת עבודה תוספת של 300 אלף ש״ח לפיצוי שנפסק טרם הערעור.#עורךדיןלנזיקין #תאונתעבודה #מהגובההפיצוילעורךדיןבתאונתעבדוה #איךמחשביםפיצויבעקבותתאונתדרכים #מהגובההפיצוילעורךדיןבעקבותתאונתעבודה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page